בקרי טיסה

מיין לפי
הצג בעמוד

ג'ויסטיק + מצערת THRUSTMASTER HOTAS Warthog

U.S. Air Force A-10C attack aircraft HOTAS™(**) (Hands On Throttle And Stick) replica joystick pack
2599.00₪כולל מע"מ

ג'ויסטיק + מצערת THRUSTMASTER T.16000M FCS Hotas

HOTAS joystick: precision and all controls at your fingertips T.16000M FCS (Flight Control System) flight stick featuring H.E.A.R.T magnetic precision technology + TWCS (Thrustmaster Weapon Control System) throttle featuring S.M.A.R.T technology Intuitive and natural: feels just like sitting in the cockpit!
799.00₪כולל מע"מ

ג'ויסטיק THRUSTMASTER T. Flight Hotas One Ace Combat 7 Limited Edition

Joystick with Bandai Namco Ace Combat Official License. Elaborated for the 20th anniversary of ACE COMBAT 7.
479.00₪כולל מע"מ

ג'ויסטיק THRUSTMASTER T.16000M FCS

oystick featuring H.E.A.R.T* magnetic precision technology: surgical precision for your dogfights in VR and non-VR environments T.16000M FCS (Flight Control System) flight stick: four axes + sixteen buttons + one 8-way Point of View hat switch
369.00₪כולל מע"מ

מצערת THRUSTMASTER TWCS Throttle

TWCS (Thrustmaster Weapon Control System) throttle: use your left hand to increase your combat speed and manage your spaceship or jet fighter Featuring S.M.A.R.T * (Sliding Motion Advanced Rail Tracks) technology: five (+ three) axes + fourteen buttons + one 8-way Point of View hat switch
479.00₪כולל מע"מ