משלוחים והחזרות

 1.                         החלפות וזיכויים ייעשו בהתאם למחיר ששולם בעד הפריטים בפועל (לא כולל דמי משלוח), כפי שהוא מופיע בחשבונית הקנייה.
 2.                         ניתן להחליף מוצרים שנרכשו באתר או להחזירם תמורת זיכוי, בתוך 14 ימי עסקים ממועד הרכישה, ובלבד שהמוצר תקין, באריזתו המקורית ונושא תווית מקורית ומבלי שנעשה בו שימוש, בצירוף חשבונית קנייה ובכפוף לכל דין.
 3.                         זיכויים והחלפת מוצרים אפשריים בהגעה לחנות בקניון סינמול בשדרות ההסתדרות 55 חיפה.
 4.                         למרות האמור:
 •          לא ניתן להחליף מוצרים אשר נרכשו באתר האינטרנט ואשר הם בלעדיים לאתר או אינם מצויים במלאי בחנות , אלא רק להחזירם תמורת החזר כספי, בכפוף לתנאים הקבועים בחוק הגנת הצרכן בעניין ביטול עסקה.
 •          אין באמור כדי לגרוע מזכות הלקוח/ה לביטול עסקה, לרבות ביחס למוצרים המפורטים בסעיף זה, בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981. לעניין ביטול עסקה – ר' להלן.
 1.                         החלפה בחנות  של מוצרים אשר נרכשו באתר האינטרנט, תיעשה בכפוף לזמינותם במלאי בחנות.
 2.                         לא ניתן להחליף מוצרי אשר נפתחו והיו בשימוש.
 3.                         אין במדיניות החזרת המוצרים של החברה כדי לגרוע מהוראות כל דין.

ביטולים

 1.                         ביטול עסקה שבוצעה באתר האינטרנט של קיוביקס מחשבים בע"מ
 2.                         צרכן הרוכש מוצר באתר קיוביקס מחשבים בע"מ רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 ("חוק הגנת הצרכן"). הפירוט המובא להלן הוא תקציר לא מחייב של הכללים המלאים והמחייבים הנמצאים בחוק הגנת הצרכן. אין באמור בתקציר זה כדי להגביל את זכויותיה של קיוביקס מחשבים בע"מ או את זכויותיו הקוגנטיות של הצרכן, על פי חוק הגנת הצרכן.
 3.                                                 מועד הביטול:

אפשר לבטל את הרכישה בתוך: (א) 21 ימי עסקים ממועד ביצועה; (ב) 14 ימים מיום קבלת המוצר; (ג) 14 ימים מיום קבלת מסמך המכיל את הפרטים האמורים בסעיף קטן 14ג(ב) לחוק הגנת הצרכן – לפי המועד המאוחר ביניהם.

 1.                                                 דרכי הביטולקיוביקס מאפשרת לבטל עסקה שנעשתה באתר האינטרנט שלה, באמצעות הודעת ביטול שימסור הצרכן בכל אחת מהדרכים המפורטות להלן ובהתאם לדרכי ההתקשרות המפורטות להלן:

-               בעל פה, באמצעות שירות הלקוחות של קיוביקס בטל' 074-7405400; או בהודעה בעל פה בחנות

הפיזית

בדואר אלקטרוני, לכתובת service@cubeex.co.il;

בהודעת הביטול יש לציין את שם הצרכן ואת מספר תעודת הזהות שלו. כדי לסייע לקיוביקס מחשבים בע"מ לאתר את העסקה הרלוונטית, מתבקש הצרכן לצרף להודעת הביטול חשבונית/קבלה לשם זיהוי העסקה וסכומה.

 1.                                                 במקרה של ביטול עקב פגם במוצר או אי התאמה בין המוצר לבין הפרטים אשר נמסרו לצרכן בנוגע למוצר או עקב אי-אספקת הנכס או השירות במועד שנקבע לכך או הפרה אחרת של תנאי החוזה ("אי התאמה") תחזיר קיוביקס מחשבים בע"מ, בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידי הצרכן בגין המוצר הפגום, תבטל את החיוב בשל העסקה, תמסור עותק מהודעת ביטול החיוב ולא תגבה דמי ביטול כלשהם מהצרכן.
 2.                                                 במקרה של ביטול שלא עקב פגם במוצר או אי התאמה, תחזיר קיוביקס מחשבים בע"מ בתוך 14 יום מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידי הצרכן, תבטל את החיוב בשל העסקה, תמסור עותק מהודעת ביטול החיוב ותגבה דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר הנכס נושא החוזה או העסקה, או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מביניהם.
 3.                                                 ניתן יהיה לעשות שימוש בחברת השליחויות העובדת עם קיוביקס מחשבים בע"מ  לצורך החזרת המוצר בכפוף לתשלום דמי החזרה על פי מדיניות קיוביקס מחשבים בע"מ (שעשויים להיות שונים מדמי המשלוח).
 4.                                                 אין בזכותו של צרכן לבטל עסקה כדי לגרוע מזכותה של קיוביקס מחשבים בע"מ לתבוע את נזקיה במקרה של החזרת מוצרים שערכם פחת כתוצאה מהרעה משמעותית במצבם בזמן שהיו ברשות הצרכן, לרבות במקרה של החזרת מוצר שנעשה בו שימוש, שאריזתו נפתחה או נפגמה, שניזוק, שנפגם, שהתקלקל ו/או שספג פגיעה כלשהי.
 5.                                                 על מנת להימנע מנזק למוצר, אנו ממליצים כי המוצר יוחזר באריזתו המקורית, שלם ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא.
 6.                                                 לא ניתן לבטל עסקה שלא עקב פגם במוצר או אי התאמה בגין טובין שיוצרו במיוחד בעבור הצרכן בעקבות העסקה, ובכלל זה מחשבים מורכבים בהתרמה אישית  או פריטי שיובאו במיוחד מחו"ל  שלפי בחירת הצרכן, בהתאם לתיקון 47 לחוק הגנת הצרכן, אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק ועולה חדש (כהגדרתם בחוק), שביצע עסקה באתר האינטרנט של קיוביקס מחשבים בע"מ  אשר כללה שיחה טלפונית עם נציג קיוביקס מחשבים בע"מ, יהיו רשאים לבטל את העסקה בתוך ארבעה חודשים מיום עשיית העסקה, מיום קבלת המוצר או מיום קבלת המסמך המכיל את הפרטים האמורים בסעיף 14ג(ב), לפי המאוחר.

בכל שאלה ניתן לפנות לשרות הלקוחות של קיוביקס מחשבים בע"מ בטלפון 074-7405400 או במייל service@cubeex.co.il